Politika kvalitete

Krklec-metal d.o.o. ima uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom, kojega je dokumentirao, te poduzima stalne mjere njegovog funkcioniranja i poboljšavanja prema zahtjevima međunarodne norme ISO 9001: 2015.

 

U tom kontekstu uspostavljenja je Politika kvalitete koja se temelji na sljedećim osnovama:

 • Zadržavanje postojećih kupca i pridobivanje novih, te usmjerenost svih procesa i djelatnosti na kupce.
  Stalnim potvrđivanjem kvalitete proizvoda i usluga
  te ispunjavanjem ugovorenih zahtjeva, potreba i očekivanja osigurava se obim poslova koji jamči egzistenciju svim zaposlenim i stvara uvjete za proširenje posla.
 • Kontinuirano poboljšanje proizvoda i procesa. Identifikacijom mjesta i mogućnosti za poboljšanje provode se postupci njihovog rangiranja i iznalaženje
  optimalnih varijanti njihove realizacije. Poduzeće će provoditi periodičko preispitivanje
  konteksta organizacija i procjenu rizika u svim aktivnostima i procesima bitnim za kvalitetu.
 • Svaki zaposlenik odgovara za kvalitetu svoga posla. Razvijanjem svijesti kod svih zaposlenika o značaju kvalitete i zadovoljstvu kupaca te ulaganjem u ljudske potencijale osiguravaju se kompetencije na svim radnim mjestima.
 • Održavanje i poboljšavanje odnosa s poslovnim partnerima.
  Za osiguranje uspjeha, poduzeće upravlj1a odnosima sa svim zainteresiranim stranama.
 • Osiguranje adekvatnih dokumentiranih informacija u sustavu kvalitete.
  Kroz uspostavu dokumentiranih informacija koje se održavaju (procedure, upute, pravilnici i si.) i koje se čuvaju (zapisi o realizaciji posla) poduzeće je postavilo temelje sustava upravljanja kvalitetom.
 • Stalno praćenje novih tehnologije u procesu obrade i zavarivanja.
  Tehnološka unapređenja u obradi metalnih konstrukcija i njihova primjena kao i razvoj procesa obrade i zavarivanja te IT podrške osiguravaju stalni napredak našeg poduzeća.

 

Definirana politika kvalitete je javni dokument našeg poduzeća, te je kao takva dostupna svim zainteresiranim stranama, a uprava će periodično provoditi njenu ocjenu i prema potrebi redefinirati.