EU projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: 

Povećanje konkurentnosti poduzeća KRKLEC-METAL uvođenjem sustava za upravljanje zaštitom okoliša

 

Kratki opis projekta: 

KRKLEC-METAL d.o.o. provodi projekt uvođenja norme ISO 14001:2015 koja se odnosi na certifikacijski postupak kojim se procjenjuje razina sukladnosti sustava upravljanja zaštitom okoliša sa zahtjevima norme.

 

Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu, a rezultat projekta je izdan certifikat za uvedenu normu ISO 14001:2015.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 234.500,00 HRK

Prihvatljivi troškovi: 187.600,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 159.460,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 

15. rujan 2020. – 15. svibanj 2021.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Krklec
(E-mail: krklec-metal@kr.t-com.hr )

 

Više informacija na:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća KRKLEC-METAL d.o.o.

Naziv projekta: 

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzeća KRKLEC-METAL uvođenjem IKT-a

 

Kratki opis projekta: 

Poduzeće KRKLEC-METAL d.o.o. provodi projekt pod nazivom „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzeća KRKLEC-METAL uvođenjem IKTa“. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“, kod Poziva: KK.03.2.1.19, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta uvodi se programsko rješenje za upravljanje proizvodnjom u realnom vremenu kojim se povezuju poslovni procesi nabave, proizvodnje, prodaje, strateško planiranje, upravljanje imovinom i rizicima te upravljanje ljudskim potencijalima, te softverska rješenja za 3D crtanje, za programiranje CNC strojeva s modulima te nesting CAD/CAM softver za programiranje CNC rezačice kao podrška procesu proizvodnje te pripadajući hardver.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije, a specifični ciljevi koji će se ostvariti provedbom projekta su: jačanje tržišne pozicije Prijavitelja uvođenjem IKT rješenja te optimizacijom poslovnih procesa; povećanje učinkovitosti zaposlenika i postizanje učinkovite organizacije tijeka rada. Rezultat projekta su uvedena programska rješenja i prateći hardver za unapređenje poslovnih procesa.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 822.950,00 HRK
Prihvatljivi troškovi: 658.360,00 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 460.852,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 

16. prosinac 2019. – 16. ožujak 2021. godine

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Krklec
(E-mail: krklec-metal@kr.t-com.hr )

 

Više informacija na:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća KRKLEC-METAL d.o.o.

Naziv projekta: 

Povećanje konkurentnosti poduzeća KRKLEC-METAL uvođenjem norme za izvedbu konstrukcija

 

Kratki opis projekta: 

KRKLEC-METAL d.o.o. provodi projekt uvođenja norme HRN EN 1090 koja se odnosi na ocjenjivanje sukladnosti kostrukcijskih komponenata prilikom izvedbe čeličnih i aluminijskih konstrukcija.

 

Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu, a rezultat projekta je izdan certifikat za uvedenu normu HRN EN 1090.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 166.625,00 HRK
Prihvatljivi troškovi: 133.300,00 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 98.642,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 

01. listopad 2018. – 01. lipanj 2019.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Krklec
(E-mail: krklec-metal@kr.t-com.hr )

 

Više informacija na:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća KRKLEC-METAL d.o.o.

Naziv projekta: 

Povećanje produktivnosti i proizvodnih kapaciteta tvrtke Krklec metal d.o.o. ulaganjem u nove strojeve za proizvodnju metalnih konstrukcija i obradu
metala

 

Kratki opis projekta: 

Na dan 01.08.2018. godine tvrtka KRKLEC-METAL d.o.o. u suradnji sa tvrtkom Horus

 

Business Consulting započela je s provedbom projekta:

Povećanje produktivnosti i proizvodnih kapaciteta tvrtke Krklec metal d.o.o. ulaganjem u nove strojeve za proizvodnju metalnih konstrukcija i obradu metala

 

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Opći cilj projekta:
• Cilj ovog projekta je povećanje učinkovitosti i jačanje tehnološke baze

 

Specifični cilj projekta:
• Modernizacija proizvodnje

 

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Povećanje produktivnosti i proizvodnih kapaciteta tvrtke Krklec metal d.o.o.
ulaganjem u nove strojeve za proizvodnju metalnih konstrukcija i obradu metala
• Trajanje: 10 mjeseci
• Vrijednost projekta: 500.500,00 kuna
• EU sufinanciranje: 300.000,00 kuna
• Korisnik: Krklec metal d.o.o.

 

Očekivani rezultati provedbe:
• Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
• Povećanje prodajnih prihoda
• Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
• Povećanje proizvodih kapaciteta

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Krklec
(E-mail: krklec-metal@kr.t-com.hr )

 

Više informacija na:

Strukturni fondovi

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća KRKLEC-METAL d.o.o.

Naziv projekta:

Izgradnja poslovne građevine za izradu metalnih konstrukcija

 

Kratki opis projekta:

U sklopu programa „Koherentnost i kohezija 2014-2020“ poduzeće KRKLEC-METAL društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, uvoz, izvoz postalo je korisnik bespovratnih sredstava iz javnog poziva “Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu“ za projekt „Izgradnja poslovne građevine za izradu metalnih konstrukcija“
Projekt čini nekoliko elemenata:
1. Izgradnja hale
2. Opremanje novoizgrađene hale
3. Promidžba i vidljivost
4. Upravljanje projektom i administracija

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

 

Ciljevi projekta:
1. Povećanje proizvodnje metalnih konstrukcija te dijelova strojeva i uređaja
2. Povećanje profitabilnosti proizvodnje metalnih konstrukcija te dijelova strojeva i uređaja
3. Smanjenje ovisnosti o fluktuacijama potražnje za metalnim konstukcijama te dijelovima strojeva i uređaja na domaćem tržištu

 

Rezultati projekta:
• Izgrađena hala za proizvodnju metalnih konstrukcija
• Montirana mosna dizalica u novoizgrađenoj proizvodnoj hali
• Zaposleno šestero novih radnika
• Preseljen dio postojećih strojeva i opreme u novoizgrađenu halu

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta 8.578.000,00 kn
Prihvatljivi troškovi 6.614.383,70
Iznos sufinanciranja EU 2.991.622,66

 

Razdoblje provedbe projekta:
13.01.2016. – 13.09.2017.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Krklec
(E-mail: krklec-metal@kr.t-com.hr )

Naziv projekta: 

Jačanje konkurentnosti poduzeća KRKLEC-METAL ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

 

Kratki opis projekta: 

KRKLEC-METAL d.o.o. provodi projekt koji uključuje izgradnju proizvodnog objekta s dizalicom topline, nabavu stroja za glodanje te dogradnju postojećeg softverskog rješenja. Navedenim projektom želi se riješiti problem ograničenih proizvodnih kapaciteta, smanjene fleksibilnost proizvodnje, problem visokih troškova poslovanja, nastanka otpada, te nedostatak takozvanih „pametnih“ proizvodnih sustava kojima se postiže automatizacija, digitalizacija, umreženost i povezanost poslovnih procesa. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

Cilj projekta je kroz zelena i digitalna ulaganja povećati konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu, povećati učinkovitost, kompetitivnosti i internacionalizaciju poslovanja, smanjiti negativan utjecaj na okoliš te osigurati preduvjete za prelazak na kružno gospodarstvo.

 

Rezultat projekta:

Izgrađen proizvodni objekt, nabavljen stroj za glodanje te nadograđen postojeći softver u svrhu digitalne i zelene tranzicije poslovanja.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 15.804.437,50 HRK
Prihvatljivi troškovi: 12.003.550,00 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 5.618.862,50 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 

20. studeni 2021. – 20. srpanj 2023.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Krklec
(E-mail: ivan.krklec@krklec-metal.hr)

 

Više informacija na:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća KRKLEC-METAL d.o.o.