EU projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: 

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzeća KRKLEC-METAL uvođenjem IKT-a

 

Kratki opis projekta: 

Poduzeće KRKLEC-METAL d.o.o. provodi projekt pod nazivom „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzeća KRKLEC-METAL uvođenjem IKT-a“. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“, kod Poziva: KK.03.2.1.19, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta uvodi se programsko rješenje za upravljanje proizvodnjom u realnom vremenu kojim se povezuju poslovni procesi nabave, proizvodnje, prodaje, strateško planiranje, upravljanje imovinom i rizicima te upravljanje ljudskim potencijalima, te softverska rješenja za 3D crtanje, za programiranje CNC strojeva s modulima te nesting CAD/CAM softver za programiranje CNC rezačice kao podrška procesu proizvodnje te pripadajući hardver.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije, a specifični ciljevi koji će se ostvariti provedbom projekta su: jačanje tržišne pozicije Prijavitelja uvođenjem IKT rješenja te optimizacijom poslovnih procesa; povećanje učinkovitosti zaposlenika i postizanje učinkovite organizacije tijeka rada. Rezultat projekta su uvedena programska rješenja i prateći hardver za unapređenje poslovnih procesa.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 822.950,00 HRK

Prihvatljivi troškovi: 658.360,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 460.852,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 

16. prosinac 2019. – 16. ožujak 2021. godine

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Krklec
(E-mail: krklec-metal@kr.t-com.hr )

 

Više informacija na:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća KRKLEC-METAL d.o.o.

Naziv projekta:

Izgradnja poslovne građevine za izradu metalnih konstrukcija

 

Kratki opis projekta:

U sklopu programa „Koherentnost i kohezija 2014-2020“ poduzeće KRKLEC-METAL društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, uvoz, izvoz postalo je korisnik bespovratnih sredstava iz javnog poziva “Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu“ za projekt „Izgradnja poslovne građevine za izradu metalnih konstrukcija“
Projekt čini nekoliko elemenata:
1. Izgradnja hale
2. Opremanje novoizgrađene hale
3. Promidžba i vidljivost
4. Upravljanje projektom i administracija

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

 

Ciljevi projekta:
1. Povećanje proizvodnje metalnih konstrukcija te dijelova strojeva i uređaja
2. Povećanje profitabilnosti proizvodnje metalnih konstrukcija te dijelova strojeva i uređaja
3. Smanjenje ovisnosti o fluktuacijama potražnje za metalnim konstukcijama te dijelovima strojeva i uređaja na domaćem tržištu

 

Rezultati projekta:
• Izgrađena hala za proizvodnju metalnih konstrukcija
• Montirana mosna dizalica u novoizgrađenoj proizvodnoj hali
• Zaposleno šestero novih radnika
• Preseljen dio postojećih strojeva i opreme u novoizgrađenu halu

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta 8.578.000,00 kn
Prihvatljivi troškovi 6.614.383,70
Iznos sufinanciranja EU 2.991.622,66

 

Razdoblje provedbe projekta:
13.01.2016. – 13.09.2017.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Krklec
(E-mail: krklec-metal@kr.t-com.hr )