EU projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

NAZIV PROJEKTA
Izgradnja poslovne građevine za izradu metalnih konstrukcija

 

KRATKI OPIS PROJEKTA
U sklopu programa „Koherentnost i kohezija 2014-2020“ poduzeće KRKLEC-METAL društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, uvoz, izvoz postalo je korisnik bespovratnih sredstava iz javnog poziva “Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu“ za projekt „Izgradnja poslovne građevine za izradu metalnih konstrukcija“
Projekt čini nekoliko elemenata:
1. Izgradnja hale
2. Opremanje novoizgrađene hale
3. Promidžba i vidljivost
4. Upravljanje projektom i administracija

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

CILJEVI PROJEKTA:
1. Povećanje proizvodnje metalnih konstrukcija te dijelova strojeva i uređaja
2. Povećanje profitabilnosti proizvodnje metalnih konstrukcija te dijelova strojeva i uređaja
3. Smanjenje ovisnosti o fluktuacijama potražnje za metalnim konstukcijama te dijelovima strojeva i uređaja na domaćem tržištu

REZULTATI PROJEKTA
• Izgrađena hala za proizvodnju metalnih konstrukcija
• Montirana mosna dizalica u novoizgrađenoj proizvodnoj hali
• Zaposleno šestero novih radnika
• Preseljen dio postojećih strojeva i opreme u novoizgrađenu halu

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta 8.578.000,00 kn
Prihvatljivi troškovi 6.614.383,70
Iznos sufinanciranja EU 2.991.622,66

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
13.01.2016. – 13.09.2017.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Ivan Krklec
(E-mail: krklec-metal@kr.t-com.hr )