projekt EU EU fond OP konkurentnost i kohezija BOJA Europski strukturni i investicijski fondovi

 

NABAVA RADOVA IZGRADNJE POSLOVNE GRAĐEVINE ZA IZRADU METALNIH KONSTRUKCIJA

 

pdfObavijest o nabavi

 

pdfDokumentacija za nadmetanje

 

exTroškovnik

 

File RARProjektna dokumentacija